Inwestuj z sukcesem
w Polsce i Europie Wschodniej

Kontakt: +48 22 5863300

29-06-2020: Tarcza 4.0 podpisana przez Prezydenta-19-06-2020: Wydłużenie terminu na złożenie nowego Jednolitego Pliku Kontrolnego-01-06-2020: Zastaw rejestrowy jako instrument chroniący przed niewypłacalnością-25-05-2020: Zmiany przewidziane w ramach Tarczy Antykryzsowej 3.0-30-04-2020: Ułatwienia dla przedsiębiorców przewidziane w ramach Tarczy Finansowej-27-04-2020: Najważniejsze zapisy Tarcz Antykryzysowych dla przedsiębiorców-20-03-2020: Polski rząd przedstawił pakiet antykryzysowy-17-03-2020: Obowiązkowe zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych-Nowe regulacje prawne w związku z koronawirusem-Postanowienia rządu w sprawie koronawirusa-Specjalny adres e-mail dla przedsiębiorstw dotkniętych koronawirusem-Nowe terminy zapłaty w transakcjach handlowych-Kolejne korzyści dla przedsiębiorców – Mały ZUS Plus-30-01-2020: Prawo spółek-Zmiana numeru konta do wpłat PIT, CIT, VAT-25-06-2018: Cała Polska będzie jedną wielką strefą ekonomiczną-27-03-2018: Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek PO Inteligentny Rozwój 2018-27-03-2018: Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO Inteligentny Rozwój-Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek (konkurs dedykowany średnim miastom)-Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek-Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa PO Inteligentny Rozwój 07.2017-Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek PO Inteligentny Rozwój-Submeasure 1.1.1 Industrial research and development works conducted by enterprises - small R&D projects-09-06-2017: Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa - duże projekty B+R-06-06-2017: Działanie 1.2 RPO Lubelskiego Badania celowe-Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw-Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa-Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek-Dofinansowanie ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020-Ceny transferowe – priorytet Ministerstwa Finansów-Kto jest zobowiązany do przekazywania informacji INTRASTAT?-Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów a VAT-Go to Brand - zapisy otwarte-Nowy harmonogram dla PO Inteligentny Rozwój-Bezzwrotne fundusze UE-Fundusze UE 2017 - harmonogram-Ceny transferowe - istotne zmiany od 1 stycznia 2017 r.-18-01-2017: 15% podatek CIT dla małych przedsiębiorców od 2017 roku-Płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego - nowy limit-Umowy zlecenia od 2017 roku-04-11-2016: Od 2017 r. mali i średni przedsiębiorcy będą musieli co miesiąc przesyłać dane z ewidencji VAT w strukturze JPK. A mikroprzedsię-17-10-2016: Rozszerzenie uprawnień kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy-08-09-2016: Dotacje na inwestycje i projekty B+R-24-05-2016: 10 najciekawszych dotacji z PO IR w 2016 r.-26-04-2016: Dotacje na inwestycje i projekty B+R-26-04-2016: Grants for investments and R&D projects-
Home AKTUALNOŚCI 10 najciekawszych dotacji z po ir w 2016 r.

Więcej

10 najciekawszych dotacji z PO IR w 2016 r.

10 najciekawszych dotacji z PO IR w 2016 r.


Szanowni Państwo,
 rok 2016 obfitować będzie w możliwości uzyskania dofinansowania UE na rozwój firmy. Oprócz 16 programów regionalnych i specjalnego programu dedykowanego regionom Polski Wschodniej, głównym źródłem finansowania projektów komercyjnych jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Poniżej prezentujemy 10 najciekawszych konkursów, dostępnych dla przedsiębiorstw w 2016 roku w ramach tego programu:
  • 

Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand
Działanie jest dedykowane dla przedsiębiorców z wybranych branż (szczegóły w prezentacji), i oferuje wsparcie uczestnictwa w:

- branżowych programach promocji – dla każdej z wybranych branż opracowany zostanie 3-letni program promocji, obejmujący katalog różnorodnych działań promocyjnych przeznaczonych dla przedsiębiorców;

- programach promocji o charakterze ogólnym – jednorazowych imprezach promujących Polskę i polską gospodarkę.
Pierwszy konkurs (dedykowany następującym branżom: sprzęt medyczny, kosmetyki, IT/ICT, jachty i łodzie, meble, polskie specjalności żywnościowe, sektor usług prozdrowotnych) już trwa; wnioski o dotację w wysokości od 50 do nawet 85% kosztów kwalifikowanych projektu (wynoszących maksymalnie 1 mln PLN) można składać do 5 sierpnia 2016 r. Kolejny konkurs (dedykowany wszystkim wybranym branżom) ruszy w połowie listopada b.r.
  • Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek
Poddziałanie oferuje wsparcie projektów polegających na wdrożeniu przez MŚP wyników prac B+R (przeprowadzonych przez przedsiębiorcę samodzielnie lub na jego zlecenie), prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług. Elementem projektu, oprócz inwestycji, mogą być również prace rozwojowe i doradztwo. Nabór wniosków planowany jest w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia; budżet konkursu wynosi 1 mld PLN.
  • 
Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne
W ramach poddziałania wsparcie otrzymać mogą firmy z sektora MŚP planujące realizację inwestycji polegających na:

- zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług;
- wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie produkcji nowych lub znacząco ulepszonych w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.
Nabór wniosków planowany jest w okresie od lipca do września b.r. Budżet konkursu wynosi 500 mln PLN.
  • Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
W ramach poddziałania dostępne jest bezzwrotne wsparcie dla firm (zarówno z sektora MŚP, jak również firm dużych) na badania przemysłowe i prace rozwojowe. Przedmiotem projektu mogą być badania nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, wpisującymi się w jedną z tzw. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (ich lista znajduje się w załączonej prezentacji). Nabór wniosków w ramach konkursu dla MŚP (budżet konkursu: 750 mln PLN) planowany jest w okresie od 4 kwietnia do 29 lipca b.r. Nabór wniosków dużych firm (budżet: 1 mld PLN) ma trwać 1 czerwca do 30 grudnia 2016 r. Na przełomie III i IV kwartału planowany jest też odrębny konkurs dla MŚP realizujących projekty poza województwem mazowieckim (budżet: 750 mln PLN).
  • 

Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

Poddziałanie oferuje wsparcie na realizację projektów obejmujących prace rozwojowe, z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej służącej weryfikacji przedmiotu w/w prac w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych. Nabór wniosków (tylko dla dużych firm) planowany jest w okresie od 6 lipca do 12 sierpnia b.r. Budżet konkursu wynosi 500 mln PLN.
  • Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Działanie finansuje inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę do prowadzenia działalności B+R. Efektem realizacji działania ma być powstawanie działów B+R i laboratoriów w przedsiębiorstwach oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych. Drugi tegoroczny nabór wniosków (pierwszy już się zakończył), z budżetem w wysokości 460 mln PLN, ma ruszyć 1 września i zakończyć się 31 października b.r.
  • Działanie 1.2 Programy sektorowe
Działanie finansuje programy sektorowe, na które składają się projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw działających w określonych sektorach. Swoje programy i finansujące je konkursy miały do tej pory sektor medyczny (program Innomed), lotniczy (Innolot) i chemiczny (Innochem). Do 16 czerwca wnioski mogą składać przedsiębiorstwa z sektora tekstylnego (program Innotextile), do 11 lipca - firmy działające w branży systemów bezzałogowych (InnoSBZ), do 16 sierpnia - twórcy z branży gier wideo (GameINN), do 15 września – podmioty przemysłu stalowego (Innostal), do 30 września – podmioty zaangażowane w produkcję innowacyjnego taboru szynowego (Innotabor). W III kwartale ma ponadto ruszyć nabór wniosków dla firm z branży motoryzacyjnej (Innomoto), elektroenergetycznej (PBSE) oraz działających w sektorze inteligentnych urządzeń i systemów dla energetyki (IUSER).
 Więcej informacji na stronie http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/dzialanie-12/
  • Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

W ramach tego poddzialania, firmy sektora MSP sfinansowac moga zakup uslug proinnowacyjnych, prowadzacych do wdrozenia w przedsiebiorstwie wnioskodawcy innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym. Wykonawcami uslug moga byc tzw. Osrodki Innowacji, akredytowane (lub zgloszone do akredytacji) przez Ministerstwo Rozwoju (wiecej tutaj: http://poir.parp.gov.pl/proinnowacyjne-uslugi-iob-dla-msp/poddzialanie-2-3-1-proinnowacyjne-uslugi-iob-dla-msp). Maksymalna kwota dotacji wynosi 294 tys. PLN (do 70% wydatków kwalifikowanych).
Wnioski bedzie mozna skladac od 30 wrzesnia b.r. do 27 lutego 2017 r. Konkurs bedzie podzielony na etapy. Calkowity budzet konkursu wynosi 36 mln PLN.
  • Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje w MŚP

To podziałanie oferuje firmom z sektora MŚP dotacje (w wysokości do 320 tys. PLN, do 80% wydatków kwalifikowanych) na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Wykonawcą takiej usługi mogą być jednostki naukowe o odpowiedniej tzw. kategorii naukowej (szczegóły tu: http://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-poddzialania-2-3-2-bony-na-innowacje-dla-msp-2016-r).
Wnioski w ramach tegorocznego konkursu będzie można składać od 6 czerwca b.r. do 30 stycznia 2017 r. Konkurs będzie podzielony na etapy. Całkowity budżet konkursu wynosi 62,5 mln PLN.
  • 

Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej

W ramach poddziałania możliwe jest uzyskanie wsparcia na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej. Dotacja, dostępna dla firm z sektora MŚP, może wynieść nawet 500 tys. PLN (do 50% wydatków kwalifikowanych). Wnioski będzie można składać od 18 lipca b.r. do 20 stycznia 2017 r. Konkurs będzie podzielony na etapy. Całkowity budżet konkursu wynosi 50 mln PLN.
Więcej informacji na stronie http://poir.parp.gov.pl/ochrona-wlasnosci-przemyslowej/poddzialanie-2-3-4-ochrona-wlasnosci-przemyslowej.


Poniżej znajdziecie Państwo szczegółowe prezentacje wybranych z w/w działań. Z chęcią odpowiemy na Państwa wszelkie pytania; nasi doradcy są do Państwa dyspozycji.
PO_IR_Dzialanie_3.3.3.pdfŚCIĄGNIJ
PO_IR_Dzialanie_3.2.1.pdfŚCIĄGNIJ
PO_IR_Dzialanie_3.2.2.pdfŚCIĄGNIJ
PO_IR_Poddzialanie_1.1.1.pdfŚCIĄGNIJ
PO_IR_Poddzialanie_1.1.2.pdfŚCIĄGNIJ
PO_IR_Dzialanie_2.1.pdfŚCIĄGNIJ