Inwestuj z sukcesem
w Polsce i Europie Wschodniej

Kontakt: +48 22 5863300

29-06-2020: Tarcza 4.0 podpisana przez Prezydenta-19-06-2020: Wydłużenie terminu na złożenie nowego Jednolitego Pliku Kontrolnego-01-06-2020: Zastaw rejestrowy jako instrument chroniący przed niewypłacalnością-25-05-2020: Zmiany przewidziane w ramach Tarczy Antykryzsowej 3.0-30-04-2020: Ułatwienia dla przedsiębiorców przewidziane w ramach Tarczy Finansowej-27-04-2020: Najważniejsze zapisy Tarcz Antykryzysowych dla przedsiębiorców-20-03-2020: Polski rząd przedstawił pakiet antykryzysowy-17-03-2020: Obowiązkowe zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych-Nowe regulacje prawne w związku z koronawirusem-Postanowienia rządu w sprawie koronawirusa-Specjalny adres e-mail dla przedsiębiorstw dotkniętych koronawirusem-Nowe terminy zapłaty w transakcjach handlowych-Kolejne korzyści dla przedsiębiorców – Mały ZUS Plus-30-01-2020: Prawo spółek-Zmiana numeru konta do wpłat PIT, CIT, VAT-25-06-2018: Cała Polska będzie jedną wielką strefą ekonomiczną-27-03-2018: Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek PO Inteligentny Rozwój 2018-27-03-2018: Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO Inteligentny Rozwój-Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek (konkurs dedykowany średnim miastom)-Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek-Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa PO Inteligentny Rozwój 07.2017-Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek PO Inteligentny Rozwój-Submeasure 1.1.1 Industrial research and development works conducted by enterprises - small R&D projects-09-06-2017: Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa - duże projekty B+R-06-06-2017: Działanie 1.2 RPO Lubelskiego Badania celowe-Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw-Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa-Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek-Dofinansowanie ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020-Ceny transferowe – priorytet Ministerstwa Finansów-Kto jest zobowiązany do przekazywania informacji INTRASTAT?-Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów a VAT-Go to Brand - zapisy otwarte-Nowy harmonogram dla PO Inteligentny Rozwój-Bezzwrotne fundusze UE-Fundusze UE 2017 - harmonogram-Ceny transferowe - istotne zmiany od 1 stycznia 2017 r.-18-01-2017: 15% podatek CIT dla małych przedsiębiorców od 2017 roku-Płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego - nowy limit-Umowy zlecenia od 2017 roku-04-11-2016: Od 2017 r. mali i średni przedsiębiorcy będą musieli co miesiąc przesyłać dane z ewidencji VAT w strukturze JPK. A mikroprzedsię-17-10-2016: Rozszerzenie uprawnień kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy-08-09-2016: Dotacje na inwestycje i projekty B+R-24-05-2016: 10 najciekawszych dotacji z PO IR w 2016 r.-26-04-2016: Dotacje na inwestycje i projekty B+R-26-04-2016: Grants for investments and R&D projects-
Home AKTUALNOŚCI najważniejsze zapisy tarcz antykryzysowych dla przedsiębiorców

Najważniejsze zapisy Tarcz Antykryzysowych dla przedsiębiorców

 Rozprzestrzenianie się wirusa SARS-COV-2 zmusiło państwa na całym świecie do podjęcia środków mających na celu zapobieganie niekorzystnemu rozwojowi dalszej sytuacji. Podjęte kroki, których zadaniem jest ochrona życia i zdrowia obywateli, m.in. restrykcje dotyczące funkcjonowania różnych sektorów gospodarki, spowodowały, że cały świat napotyka trudności ekonomiczne.

Z powodu ograniczeń cierpią również przedsiębiorstwa, które nie są w stanie prowadzić swojej działalności, a także pracownicy, którzy odczuwają skutki restrykcji w postaci zmniejszenia wynagrodzenia lub utraty pracy.

W celu zaproponowania rozwiązań łagodzących skutki kryzysu gospodarczego, Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na przestrzeni ostatniego miesiąca opracował dwie ustawy mające na celu zwalczanie stanu epidemii oraz zaproponował instrumenty wsparcia dla przedsiębiorstw, tzw. Tarcze Antykryzysowe 1.0 i 2.0.

Jedną z form pomocy jest wsparcie płynności finansowej poprzez dofinansowanie wynagrodzeń oraz udzielanie pożyczek. 

Według zapisów ustaw, wszyscy przedsiębiorcy rejestrujący spadek obrotów mogą liczyć na dofinansowanie wynagrodzeń na określony okres, spełniając przy tym odpowiednie warunki.  Dofinansowanie obejmuje również składki ZUS.

Mikroprzedsiębiorcy mogą dodatkowo liczyć na pożyczki z Funduszu Pracy do 5000 zł z możliwością umorzenia na odpowiednich warunkach. Samozatrudnieni oraz osoby realizujące umowy cywilnoprawne mogą ubiegać się o świadczenia postojowe na podstawie oświadczenia o sytuacji materialnej.

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które na 1 lutego 2020 nie miały zaległości w płatnościach składek ZUS oraz podatków, mogą skorzystać z pożyczek bankowych z gwarancją de minimis z BGK, które mogą obejmować do 80% kredytu z wydłużonym okresem do 39 miesięcy.

Przedsiębiorstwa, w zależności od ich wielkości i poziomu zatrudnienia, a także samozatrudnieni mogą również liczyć na częściowe lub całkowite zwolnienie z płatności składek. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Każdy z płatników składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne może wnioskować o odroczenie lub rozłożenie na raty składek ZUS niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz okresu prowadzenia działalności. 

Tarcza Antykryzysowa przewiduje również rozwiązania w sferze prawnej, które mają na celu usprawnić funkcjonowanie firm. Zmiany dotyczą m.in zawieszenie obowiązku wykonywania okresowych i wstępnych badań lekarskich, czy też możliwość zdalnego przeprowadzania szkoleń BHP. Pracodawcy mają prawo do ograniczenia wymiaru pracy oraz do zawarcia porozumienia z pracownikami o stosowaniu mniej korzystnych warunków pracy. Wszelkie terminy prawa administracyjnego oraz procesowe i materialnoprawne ulegają zawieszeniu.

Ustawy uwzględniają również wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w funkcjonowaniu spółek. Nowe przepisy pozwalają na składanie oświadczenia woli bez własnoręcznego podpisu, a także na przeprowadzanie posiedzeń z wykorzystaniem środków elektronicznych.

Szczegółowe podsumowanie rozwiązań proponowanych przez Tarcze Antykryzysowe można znaleźć w poniższym opracowaniu.

Tarcza AntykryzysowaŚCIĄGNIJ

Pomoc prawna, podatkowa i organizacyjna

W przypadku jakichkolwiek trudności związanych z sytuacją kryzysową spowodowaną COVID-19, Core jest w stanie zapewnić pomoc prawną, podatkową i organizacyjną w celu wsparcia zarządzania firmą w Polsce. Dowiedz się o tym, co możemy zrobić dla Twojej firmy:  link.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami.
Telefon: +48 22 58 63 300
Email: info@investmentsgroup.net