Inwestuj z sukcesem
w Polsce i Europie Wschodniej

Kontakt: +48 22 5863300

29-06-2020: Tarcza 4.0 podpisana przez Prezydenta-19-06-2020: Wydłużenie terminu na złożenie nowego Jednolitego Pliku Kontrolnego-01-06-2020: Zastaw rejestrowy jako instrument chroniący przed niewypłacalnością-25-05-2020: Zmiany przewidziane w ramach Tarczy Antykryzsowej 3.0-30-04-2020: Ułatwienia dla przedsiębiorców przewidziane w ramach Tarczy Finansowej-27-04-2020: Najważniejsze zapisy Tarcz Antykryzysowych dla przedsiębiorców-20-03-2020: Polski rząd przedstawił pakiet antykryzysowy-17-03-2020: Obowiązkowe zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych-Nowe regulacje prawne w związku z koronawirusem-Postanowienia rządu w sprawie koronawirusa-Specjalny adres e-mail dla przedsiębiorstw dotkniętych koronawirusem-Nowe terminy zapłaty w transakcjach handlowych-Kolejne korzyści dla przedsiębiorców – Mały ZUS Plus-30-01-2020: Prawo spółek-Zmiana numeru konta do wpłat PIT, CIT, VAT-25-06-2018: Cała Polska będzie jedną wielką strefą ekonomiczną-27-03-2018: Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek PO Inteligentny Rozwój 2018-27-03-2018: Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO Inteligentny Rozwój-Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek (konkurs dedykowany średnim miastom)-Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek-Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa PO Inteligentny Rozwój 07.2017-Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek PO Inteligentny Rozwój-Submeasure 1.1.1 Industrial research and development works conducted by enterprises - small R&D projects-09-06-2017: Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa - duże projekty B+R-06-06-2017: Działanie 1.2 RPO Lubelskiego Badania celowe-Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw-Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa-Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek-Dofinansowanie ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020-Ceny transferowe – priorytet Ministerstwa Finansów-Kto jest zobowiązany do przekazywania informacji INTRASTAT?-Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów a VAT-Go to Brand - zapisy otwarte-Nowy harmonogram dla PO Inteligentny Rozwój-Bezzwrotne fundusze UE-Fundusze UE 2017 - harmonogram-Ceny transferowe - istotne zmiany od 1 stycznia 2017 r.-18-01-2017: 15% podatek CIT dla małych przedsiębiorców od 2017 roku-Płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego - nowy limit-Umowy zlecenia od 2017 roku-04-11-2016: Od 2017 r. mali i średni przedsiębiorcy będą musieli co miesiąc przesyłać dane z ewidencji VAT w strukturze JPK. A mikroprzedsię-17-10-2016: Rozszerzenie uprawnień kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy-08-09-2016: Dotacje na inwestycje i projekty B+R-24-05-2016: 10 najciekawszych dotacji z PO IR w 2016 r.-26-04-2016: Dotacje na inwestycje i projekty B+R-26-04-2016: Grants for investments and R&D projects-
Home AKTUALNOŚCI obowiązkowe zgłoszenia do centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych

Obowiązkowe zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

 W związku z utworzeniem Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, spółki utworzone przed 13 października mają obowiązek zgłoszenia beneficjentów do rejestru do 13 kwietnia 2020 r. Spółki wpisane do KRS po 13 października mają obowiązek zgłoszenia beneficjentów w ciągu 7 dni od dnia rejestracji spółki w KRS.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to baza danych, w której zbierane i przetwarzane są informacje o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką, zwanych beneficjentami rzeczywistymi. Głównym zadaniem CRBR jest zapobieganie praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu.

Dane do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) zgłasza wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji spółki. Nie ma możliwości powierzenia tego zadania innym osobom.

Obligatoryjnemu wpisowi do CRBR podlegają beneficjenci spółek jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych, które nie są notowane na giełdzie. Obowiązek ten nie dotyczy spółek zagranicznych prowadzących zarejestrowaną w KRS działalność na terytorium Polski w formie oddziału.

Zgłoszenie jest bezpłatne i musi go dokonać osoba uprawniona do reprezentacji spółki w formie elektronicznej na stronie internetowej: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/utworz-zgloszenie

Niedopełnienie przez spółkę obowiązku zgłoszenia beneficjenta do Rejestru zagrożone jest karą pieniężną do 1 000 000 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące zgłaszania beneficjentów do CRBR znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych

Doradztwo organizacyjno-administracyjne

Nasza firma świadczy usługi administracyjne oraz zapewnia wsparcie organizacyjne. W Core świadczymy usługi najwyższej jakości, stawiając na indywidualne podejście do każdego klienta.  Dowiedz się więcej o tym, co możemy zrobić dla Twojej firmy: link.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami.
Telefon: +48 22 58 63 300
Email: info@investmentsgroup.net