Inwestuj z sukcesem
w Polsce i Europie Wschodniej

Kontakt: +48 22 5863300

29-06-2020: Tarcza 4.0 podpisana przez Prezydenta-19-06-2020: Wydłużenie terminu na złożenie nowego Jednolitego Pliku Kontrolnego-01-06-2020: Zastaw rejestrowy jako instrument chroniący przed niewypłacalnością-25-05-2020: Zmiany przewidziane w ramach Tarczy Antykryzsowej 3.0-30-04-2020: Ułatwienia dla przedsiębiorców przewidziane w ramach Tarczy Finansowej-27-04-2020: Najważniejsze zapisy Tarcz Antykryzysowych dla przedsiębiorców-20-03-2020: Polski rząd przedstawił pakiet antykryzysowy-17-03-2020: Obowiązkowe zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych-Nowe regulacje prawne w związku z koronawirusem-Postanowienia rządu w sprawie koronawirusa-Specjalny adres e-mail dla przedsiębiorstw dotkniętych koronawirusem-Nowe terminy zapłaty w transakcjach handlowych-Kolejne korzyści dla przedsiębiorców – Mały ZUS Plus-30-01-2020: Prawo spółek-Zmiana numeru konta do wpłat PIT, CIT, VAT-25-06-2018: Cała Polska będzie jedną wielką strefą ekonomiczną-27-03-2018: Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek PO Inteligentny Rozwój 2018-27-03-2018: Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO Inteligentny Rozwój-Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek (konkurs dedykowany średnim miastom)-Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek-Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa PO Inteligentny Rozwój 07.2017-Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek PO Inteligentny Rozwój-Submeasure 1.1.1 Industrial research and development works conducted by enterprises - small R&D projects-09-06-2017: Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa - duże projekty B+R-06-06-2017: Działanie 1.2 RPO Lubelskiego Badania celowe-Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw-Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa-Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek-Dofinansowanie ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020-Ceny transferowe – priorytet Ministerstwa Finansów-Kto jest zobowiązany do przekazywania informacji INTRASTAT?-Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów a VAT-Go to Brand - zapisy otwarte-Nowy harmonogram dla PO Inteligentny Rozwój-Bezzwrotne fundusze UE-Fundusze UE 2017 - harmonogram-Ceny transferowe - istotne zmiany od 1 stycznia 2017 r.-18-01-2017: 15% podatek CIT dla małych przedsiębiorców od 2017 roku-Płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego - nowy limit-Umowy zlecenia od 2017 roku-04-11-2016: Od 2017 r. mali i średni przedsiębiorcy będą musieli co miesiąc przesyłać dane z ewidencji VAT w strukturze JPK. A mikroprzedsię-17-10-2016: Rozszerzenie uprawnień kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy-08-09-2016: Dotacje na inwestycje i projekty B+R-24-05-2016: 10 najciekawszych dotacji z PO IR w 2016 r.-26-04-2016: Dotacje na inwestycje i projekty B+R-26-04-2016: Grants for investments and R&D projects-
Home AKTUALNOŚCI poddziałanie 1.1.1 badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa - duże projekty b+r

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa - duże projekty B+R

Szanowni Państwo,
 
Zachęcamy Państwa do aplikowania o dotację unijną na „duże projekty B+R” w ramach poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, PO Inteligentny Rozwój.
Duży projekt B+R to projekt o minimalnej wartości wydatków kwalifikowanych:
-          5 mln PLN w przypadku MŚP planujących realizację projektu na obszarze województwa mazowieckiego,
-          2 mln PLN w przypadku MŚP planujących realizację projektu na obszarze pozostałych (t.j. poza mazowieckim) województw,
-          12 mln w przypadku dużych przedsiębiorstw.

Przedmiotem projektu mogą być badania nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, wpisującymi się w jedną z tzw. Krajowych inteligentnych specjalizacji.

Pierwszy tegoroczny nabór wniosków trwa do 30 czerwca. 2 konkurs (z budżetem w wysokości 1000 mln na projekty MŚP oraz 350 mln na projekty dużych firm) ma ruszyć we wrześniu i trwać do grudnia 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną prezentacją.
Dear All,
 
We encourage you to apply for EU grant for “large R&D projects” under Submeasure 1.1.1 Industrial research and development works conducted by enterprises, OP Smart Growth. 

Large R&D project is a project with the minimum value of eligible expenses of:
-          PLN 5 million in case of SMEs for projects implemented in mazowieckie voivodship,
-          PLN 2 million in case of SMEs for projects implemented outside mazowieckie voivodship,
-          PLN 12 million in case of large enterprises.

The subject of the project can be research on technological solutions and products, which inscribes in one of so-called National smart specializations.

This year's first call for applications lasts until June 30th. Second call for for applications (with a budget of PLN 1000 million for SME projects and PLN 350 million for large companies' projects) is due to start in September and last until December 2017.

You can find all the details concerning calls for proposals in attached presentation.


Poddzialanie 1.1.1 Badania przemyslowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiebiorstwa - duze projekty B+RŚCIĄGNIJ