Inwestuj z sukcesem
w Polsce i Europie Wschodniej

Kontakt: +48 22 5863300

29-06-2020: Tarcza 4.0 podpisana przez Prezydenta-19-06-2020: Wydłużenie terminu na złożenie nowego Jednolitego Pliku Kontrolnego-01-06-2020: Zastaw rejestrowy jako instrument chroniący przed niewypłacalnością-25-05-2020: Zmiany przewidziane w ramach Tarczy Antykryzsowej 3.0-30-04-2020: Ułatwienia dla przedsiębiorców przewidziane w ramach Tarczy Finansowej-27-04-2020: Najważniejsze zapisy Tarcz Antykryzysowych dla przedsiębiorców-20-03-2020: Polski rząd przedstawił pakiet antykryzysowy-17-03-2020: Obowiązkowe zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych-Nowe regulacje prawne w związku z koronawirusem-Postanowienia rządu w sprawie koronawirusa-Specjalny adres e-mail dla przedsiębiorstw dotkniętych koronawirusem-Nowe terminy zapłaty w transakcjach handlowych-Kolejne korzyści dla przedsiębiorców – Mały ZUS Plus-30-01-2020: Prawo spółek-Zmiana numeru konta do wpłat PIT, CIT, VAT-25-06-2018: Cała Polska będzie jedną wielką strefą ekonomiczną-27-03-2018: Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek PO Inteligentny Rozwój 2018-27-03-2018: Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO Inteligentny Rozwój-Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek (konkurs dedykowany średnim miastom)-Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek-Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa PO Inteligentny Rozwój 07.2017-Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek PO Inteligentny Rozwój-Submeasure 1.1.1 Industrial research and development works conducted by enterprises - small R&D projects-09-06-2017: Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa - duże projekty B+R-06-06-2017: Działanie 1.2 RPO Lubelskiego Badania celowe-Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw-Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa-Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek-Dofinansowanie ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020-Ceny transferowe – priorytet Ministerstwa Finansów-Kto jest zobowiązany do przekazywania informacji INTRASTAT?-Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów a VAT-Go to Brand - zapisy otwarte-Nowy harmonogram dla PO Inteligentny Rozwój-Bezzwrotne fundusze UE-Fundusze UE 2017 - harmonogram-Ceny transferowe - istotne zmiany od 1 stycznia 2017 r.-18-01-2017: 15% podatek CIT dla małych przedsiębiorców od 2017 roku-Płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego - nowy limit-Umowy zlecenia od 2017 roku-04-11-2016: Od 2017 r. mali i średni przedsiębiorcy będą musieli co miesiąc przesyłać dane z ewidencji VAT w strukturze JPK. A mikroprzedsię-17-10-2016: Rozszerzenie uprawnień kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy-08-09-2016: Dotacje na inwestycje i projekty B+R-24-05-2016: 10 najciekawszych dotacji z PO IR w 2016 r.-26-04-2016: Dotacje na inwestycje i projekty B+R-26-04-2016: Grants for investments and R&D projects-
Home AKTUALNOŚCI ułatwienia dla przedsiębiorców przewidziane w ramach tarczy finansowej

Ułatwienia dla przedsiębiorców przewidziane w ramach Tarczy Finansowej

W ramach utworzonych przez rząd Tarcz Antykryzysowych, Polski Fundusz Rozwoju wprowadza nowy program pomocowy, nazywany Tarczą Finansową PFR dla Firm i Pracowników. Głównym celem tego programu jest ochrona rynku oraz wsparcie płynności finansowej firm, które ucierpiały wskutek pandemii koronawirusa.

Program złożony jest z 3 komponentów o łącznej wartości 100 mld zł, z których do mikrofirm trafi 25 mld zł, do małych i średnich firm 50 mld zł, a do dużych przedsiębiorstw 25 mld zł, w tym środki w formie bezzwrotnej. Aby skorzystać z instrumentów programu, wszyscy przedsiębiorcy muszą spełniać poniższe warunki:

  • brak otwartego postępowania upadłościowego, likwidacyjnego lub restrukturyzacyjnego.
  • prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 r.
  • niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania.
  • odnotowanie spadku przychodów o co najmniej 25% po 1 lutego 2020 r.

O dofinansowanie mogą się ubiegać beneficjenci rzeczywiści z rezydencją podatkową w Polsce, a odejście od tej zasady jest możliwe, w przypadku gdy beneficjent programu zobowiąże się do przeniesienia rezydencji do Polski w ciągu 9 miesięcy. Subwencja może zostać wykorzystana wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności wynagrodzenie pracowników. 

W przypadku mikrofirm zatrudniających od 1 do 9 pracowników, maksymalna kwota subwencji zależy od poziomu spadku przychodów oraz od liczby pracowników i może wynieść do 12 tyś./24 tyś. /36 tyś. zł na pracownika (do sumy 324 tyś. zł dla mikrofirmy, średnio 70-90 tys. zł).

Małe i średnie firmy, które zatrudniają od 10 do 249 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub ich suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR, mogą skorzystać z maksymalnej kwota subwencji równej 4%, 6% lub 8% wartości rocznych sprzedaży w zależności od poziomu ich spadku.

Zasady zwrotu finansowania przewidują możliwość bezzwrotnego wsparcia, pod warunkiem że przedsiębiorstwo będzie prowadzić działalność przez 12 miesięcy od dnia przyznania finansowania oraz utrzyma średni poziom zatrudnienia. 

Duże firmy zatrudniające co najmniej 250 pracowników, których obrót przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa przekracza 43 mln EUR, mogą się ubiegać o subwencję, między innymi w przypadku gdy odnotowują spadek przychodów o co najmniej 25%, utraciły zdolność produkcji i nie otrzymują płatności z tytuły sprzedaży na skutek COVID-19. Duże przedsiębiorstwa mogą skorzystać z 3 form dofinansowania:

  • finansowanie płynnościowe, które może być przeznaczone na regulowanie bieżących płatności, takich jak wynagrodzenia;
  • finansowanie preferencyjne do wykorzystania na bieżącą działalność operacyjną oraz działania restrukturyzacyjne; 
  • finansowanie inwestycyjne w formie instrumentów kapitałowych, takich jak udziały lub akcje.

W poniedziałek 27 kwietnia program Tarcza Finansowa PFR uzyskał notyfikację Komisji Europejskiej. Przyjmowanie wniosków mikrofirm oraz małych i średnich Firm w systemach bankowości elektronicznej rozpoczęło się 29 kwietnia. Oczekuje się na zgodę na uruchomienie programu dla dużych firm. Aktualności dotyczące programów oraz inne potrzebne informacje znajdują się na stronie: https://pfr.pl/

Szczegółowe warunki otrzymania subwencji dla poszczególnych przedsiębiorstw oraz zasady ich zwrotu znajdują się w poniższym podsumowaniu.

Tarcza AntykryzysowaŚCIĄGNIJ

Pomoc prawna, podatkowa i organizacyjna

W przypadku jakichkolwiek trudności związanych z sytuacją kryzysową spowodowaną COVID-19, Core jest w stanie zapewnić pomoc prawną, podatkową i organizacyjną w celu wsparcia zarządzania firmą w Polsce. Dowiedz się o tym, co możemy zrobić dla Twojej firmy:  link.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami.
Telefon: +48 22 58 63 300
Email: info@investmentsgroup.net