Inwestuj z sukcesem
w Polsce i Europie Wschodniej

Kontakt: +48 22 5863300

29-06-2020: Tarcza 4.0 podpisana przez Prezydenta-19-06-2020: Wydłużenie terminu na złożenie nowego Jednolitego Pliku Kontrolnego-01-06-2020: Zastaw rejestrowy jako instrument chroniący przed niewypłacalnością-25-05-2020: Zmiany przewidziane w ramach Tarczy Antykryzsowej 3.0-30-04-2020: Ułatwienia dla przedsiębiorców przewidziane w ramach Tarczy Finansowej-27-04-2020: Najważniejsze zapisy Tarcz Antykryzysowych dla przedsiębiorców-20-03-2020: Polski rząd przedstawił pakiet antykryzysowy-17-03-2020: Obowiązkowe zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych-Nowe regulacje prawne w związku z koronawirusem-Postanowienia rządu w sprawie koronawirusa-Specjalny adres e-mail dla przedsiębiorstw dotkniętych koronawirusem-Nowe terminy zapłaty w transakcjach handlowych-Kolejne korzyści dla przedsiębiorców – Mały ZUS Plus-30-01-2020: Prawo spółek-Zmiana numeru konta do wpłat PIT, CIT, VAT-25-06-2018: Cała Polska będzie jedną wielką strefą ekonomiczną-27-03-2018: Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek PO Inteligentny Rozwój 2018-27-03-2018: Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO Inteligentny Rozwój-Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek (konkurs dedykowany średnim miastom)-Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek-Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa PO Inteligentny Rozwój 07.2017-Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek PO Inteligentny Rozwój-Submeasure 1.1.1 Industrial research and development works conducted by enterprises - small R&D projects-09-06-2017: Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa - duże projekty B+R-06-06-2017: Działanie 1.2 RPO Lubelskiego Badania celowe-Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw-Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa-Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek-Dofinansowanie ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020-Ceny transferowe – priorytet Ministerstwa Finansów-Kto jest zobowiązany do przekazywania informacji INTRASTAT?-Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów a VAT-Go to Brand - zapisy otwarte-Nowy harmonogram dla PO Inteligentny Rozwój-Bezzwrotne fundusze UE-Fundusze UE 2017 - harmonogram-Ceny transferowe - istotne zmiany od 1 stycznia 2017 r.-18-01-2017: 15% podatek CIT dla małych przedsiębiorców od 2017 roku-Płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego - nowy limit-Umowy zlecenia od 2017 roku-04-11-2016: Od 2017 r. mali i średni przedsiębiorcy będą musieli co miesiąc przesyłać dane z ewidencji VAT w strukturze JPK. A mikroprzedsię-17-10-2016: Rozszerzenie uprawnień kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy-08-09-2016: Dotacje na inwestycje i projekty B+R-24-05-2016: 10 najciekawszych dotacji z PO IR w 2016 r.-26-04-2016: Dotacje na inwestycje i projekty B+R-26-04-2016: Grants for investments and R&D projects-
Home AKTUALNOŚCI zmiany przewidziane w ramach tarczy antykryzsowej 3.0

Zmiany przewidziane w ramach Tarczy Antykryzsowej 3.0

W dniu 14 maja 2020 roku została uchwalona ostateczna wersja ustawy znanej jako Tarcza Antykryzysowa 3.0. Wprowadza ona zmiany do ustaw w zakresie działań osłonowych spowodowanych rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-Cov-2. Najnowsze zapisy uwzględniają zmiany w zasadach korzystania ze zwolnień z ZUS-u, mikropożyczek, świadczeń postojowych, a także wyjaśniają przebieg procedur cywilnoprawnych.

 W ramach Tarczy Antykryzysowej 3.0 wprowadzono rozszerzenie możliwości skorzystania ze zwolnienia z ZUS dla samozatrudnionych którzy przekroczyli limit przychodu 15.681 zł. Mimo przekroczenia w/w limitu, mogą oni teraz skorzystać ze zwolnienia o ile ich dochód za miesiąc za który wnioskują nie był wyższy niż 7.000 zł.

 Przewidziano możliwość zwrotu opłaconych składek ZUS za kwiecień i maj, a nie jedynie za marzec, jak to miało miejsce w ramach poprzednich przepisów. Wedle nowych zapisów osoby, które zarejestrowały działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 r. będą teraz mogły skorzystać z mikropożyczki oraz ze świadczenia postojowego.

 Wraz z wprowadzeniem nowej Tarczy nastąpiło uchylenie przepisów które przed dniem 15 maja 2020 r. wstrzymywały albo zawieszały m.in. bieg terminów przedawnienia oraz bieg terminów sądowych i procesowych.

 Wprowadzono również zmiany w przepisach Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Postępowania Cywilnego, zgodnie z którymi umowy przewidujące zabezpieczenie na lokalu mieszkalnym osoby fizycznej jest nieważne oraz licytacje lokali mieszkalnych stają się dopuszczalne. 

Więcej informacji dotyczących zmian w ramach Tarczy Antykryzysowej 3.0 znajduje się w poniższym zestawieniu.

Tarcza AntykryzysowaŚCIĄGNIJ

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami.
Telefon: +48 22 58 63 300
Email: info@investmentsgroup.net