Inwestuj z sukcesem
w Polsce i Europie Wschodniej

Kontakt: +48 22 5863300

19-10-2020: Ustawa o doręczeniach elektronicznych uchwalona przez Sejm-30-09-2020: Deklaracja JPK_V7 – kiedy stosować kody GTU?-16-09-2020: Pracownicze Plany Kapitałowe – system długoterminowego oszczędzania-28-08-2020: Wzmocnienie roli rad nadzorczych spółek kapitałowych-19-08-2020: Nowe przepisy dotyczące Polskiej Strefy Inwestycji i stref ekonomicznych-28-07-2020: Fundusz odbudowy UE uzgodniony przez Radę Europejską-16-07-2020: Wykaz podatników VAT – zmiany od 1 lipca 2020 r.-29-06-2020: Tarcza 4.0 podpisana przez Prezydenta-19-06-2020: Wydłużenie terminu na złożenie nowego Jednolitego Pliku Kontrolnego-01-06-2020: Zastaw rejestrowy jako instrument chroniący przed niewypłacalnością-25-05-2020: Zmiany przewidziane w ramach Tarczy Antykryzsowej 3.0-30-04-2020: Ułatwienia dla przedsiębiorców przewidziane w ramach Tarczy Finansowej-27-04-2020: Najważniejsze zapisy Tarcz Antykryzysowych dla przedsiębiorców-20-03-2020: Polski rząd przedstawił pakiet antykryzysowy-17-03-2020: Obowiązkowe zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych-Nowe regulacje prawne w związku z koronawirusem-Postanowienia rządu w sprawie koronawirusa-Specjalny adres e-mail dla przedsiębiorstw dotkniętych koronawirusem-Nowe terminy zapłaty w transakcjach handlowych-Kolejne korzyści dla przedsiębiorców – Mały ZUS Plus-30-01-2020: Prawo spółek-Zmiana numeru konta do wpłat PIT, CIT, VAT-25-06-2018: Cała Polska będzie jedną wielką strefą ekonomiczną-27-03-2018: Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek PO Inteligentny Rozwój 2018-27-03-2018: Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO Inteligentny Rozwój-Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek (konkurs dedykowany średnim miastom)-Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynekPoddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa PO Inteligentny Rozwój 07.2017-Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek PO Inteligentny Rozwój-Submeasure 1.1.1 Industrial research and development works conducted by enterprises - small R&D projects-09-06-2017: Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa - duże projekty B+R-06-06-2017: Działanie 1.2 RPO Lubelskiego Badania celowe-Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw-Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa-Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek-Dofinansowanie ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020-Ceny transferowe – priorytet Ministerstwa Finansów-Kto jest zobowiązany do przekazywania informacji INTRASTAT?-Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów a VAT-Go to Brand - zapisy otwarte-Nowy harmonogram dla PO Inteligentny Rozwój-Bezzwrotne fundusze UE-Fundusze UE 2017 - harmonogram-Ceny transferowe - istotne zmiany od 1 stycznia 2017 r.-18-01-2017: 15% podatek CIT dla małych przedsiębiorców od 2017 roku-Płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego - nowy limit-Umowy zlecenia od 2017 roku-04-11-2016: Od 2017 r. mali i średni przedsiębiorcy będą musieli co miesiąc przesyłać dane z ewidencji VAT w strukturze JPK. A mikroprzedsię-17-10-2016: Rozszerzenie uprawnień kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy-08-09-2016: Dotacje na inwestycje i projekty B+R-24-05-2016: 10 najciekawszych dotacji z PO IR w 2016 r.-26-04-2016: Dotacje na inwestycje i projekty B+R-26-04-2016: Grants for investments and R&D projects-
Home dotacje na inwestycje i projekty b+r

Więcej

Dotacje na inwestycje i projekty B+R

Dotacje na inwestycje i projekty B+R


Szanowni Państwo, pragniemy poinformować Państwa o możliwości uzyskania bezzwrotnego dofinansowania inwestycji i projektów badawczo-rozwojowych ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Wśród dostępnych w tym roku konkursów, do najbardziej interesujących należą:

 • WSPARCIE NA PROJEKTY B+R: Poddziałanie 1.1.1, nabór wniosków: do 29 lipca
  (konkurs dla MŚP) i do 11 lipca (konkurs dla dużych firm)
W ramach poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa dostępne jest bezzwrotne wsparcie dla firm (zarówno z sektora MŚP, jak również firm dużych) na badania przemysłowe i prace rozwojowe. Przedmiotem projektu mogą być badania nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, wpisującymi się w jedną z tzw. Krajowych inteligentnych specjalizacji (ich lista znajduje się w załączonej prezentacji). Nabór wniosków w ramach konkursu dla MŚP (budżet konkursu: 750 mln PLN) planowany jest w okresie od 4 kwietnia do 29 lipca b.r. Nabór wniosków dużych firm (budżet: 1 mld PLN) ma trwać 1 czerwca do 11 lipca 2016 r.
 • WSPARCIE NA PROJEKTY B+R: Poddziałanie 1.1.2, nabór wniosków do 12 sierpnia
  (konkurs dla dużych firm)
Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej oferuje wsparcie na realizację projektów obejmujących prace rozwojowe, z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej służącej weryfikacji przedmiotu w/w prac w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych. Nabór wniosków (tylko dla dużych firm) planowany jest w okresie od 6 lipca do 12 sierpnia b.r. Budżet konkursu wynosi 500 mln PLN.
 • WSPARCIE NA INWESTYCJE: Poddziałanie 3.2.1, nabór wniosków do 31 sierpnia
  (konkurs dla MŚP)
Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek oferuje wsparcie projektów polegających na wdrożeniu przez MŚP wyników prac B+R (przeprowadzonych przez przedsiębiorcę samodzielnie lub na jego zlecenie), prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług. Elementem projektu, oprócz inwestycji, mogą być również prace rozwojowe i doradztwo. Nabór wniosków planowany jest w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia; budżet konkursu wynosi 1 mld PLN.
 • WSPARCIE NA INWESTYCJE: Poddziałanie 3.2.2, nabór wniosków do września 2016
  (konkurs dla MŚP)
W ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne wsparcie otrzymać mogą firmy z sektora MŚP planujące realizację inwestycji polegających na:
- zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług;
- wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie produkcji nowych lub znacząco ulepszonych w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług. Nabór wniosków planowany jest w okresie od lipca do września b.r. Budżet konkursu wynosi 500 mln PLN.
 • WSPARCIE NA INFRASTRUKTURĘ B+R W FIRMACH, Działanie 2.1, nabór wniosków do 29 kwietnia (1 konkurs) i do 31 października (2 konkurs)
W ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw przewidziane jest wsparcie inwestycji w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę do prowadzenia działalności B+R. Efektem realizacji działania ma być powstawanie działów B+R i laboratoriów w przedsiębiorstwach oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych. Pierwszy w tym roku nabór wniosków aktualnie trwa; wnioski można składać do 29 kwietnia, budżet konkursu wynosi 1 mld PLN. Kolejny nabór, z budżetem w wysokości 460 mln PLN, ma ruszyć 1 września i zakończyć się 31 października b.r.
Poniżej znajdziecie Państwo linki do szczegółowych prezentacji w/w działań. Z chęcią odpowiemy na Państwa wszelkie pytania; nasi doradcy są do Państwa dyspozycji.

POIR_Poddzialanie_1.1.1(Marzec2016).pdfŚCIĄGNIJ
POIR_Poddzialanie_1.1.2(Marzec2016).pdfŚCIĄGNIJ
POIR_Poddzialanie_3.2.1(Marzec2016).pdfŚCIĄGNIJ
POIR_Poddzialanie_3.2.2(Marzec2016).pdfŚCIĄGNIJ
POIR_Dzialanie_2.1(Marzec2016).pdfŚCIĄGNIJ