Inwestuj z sukcesem
w Polsce i Europie Wschodniej

Kontakt: +48 22 5863300

Home poddziałanie 3.2.1 badania na rynek po inteligentny rozwój 2018

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek PO Inteligentny Rozwój 2018


Szanowni Państwo,

Zachęcamy Państwa do aplikowania o dotację unijną w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek PO Inteligentny Rozwój.

Ww. działanie oferuje wsparcie projektów inwestycyjnych, dotyczących wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług), które są wynikiem przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie, na jego zlecenie lub zakupionych wyników prac badawczo-rozwojowych. Wnioskodawcą mogą być podmioty z sektora MŚP.

Nabór wniosków trwać będzie od 20 marca do 5 grudnia 2018 r. (konkurs będzie podzielony na etapy).

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną prezentacją.

OP SG Measure 3.2.2 (March 2018)ŚCIĄGNIJ
Czy chcą Państwo otrzymywać nasz newsletter?
Nazwisko i imię*
Firma*
E-mail*
Telefon (n.p. ITA: +39, POL +48…)
Adres
*Pola wymagane
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Core Sp. z o.o. ul. Królewska 16, 00-103 zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne. Zgoda jest dobrowolna. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem jest Core sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 16.