Inwestuj z sukcesem
w Polsce i Europie Wschodniej

Kontakt: +48 22 5863300

Home poddziałanie 3.2.2 kredyt na innowacje technologiczne po inteligentny rozwój

Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO Inteligentny Rozwój

Szanowni Państwo,

Zachęcamy Państwa do aplikowania o dotację unijną w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO Inteligentny Rozwój.

W ramach poddziałania przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą ubiegać się o dofinansowanie (w postaci tzw. premii technologicznej) spłaty części kapitału kredytu, zaciągniętego na realizację inwestycji. Do wsparcia kwalifikują się projekty dotyczące wdrożenia innowacji technologicznej (nowej technologii), będącej wynikiem własnych prac B+R przedsiębiorcy lub wyników prac B+R nabywanych przez przedsiębiorcę w ramach projektu.

Nabór wniosków ruszył 15 lutego i trwać będzie do 24 maja 2018 r.

Szczegóły dotyczące Poddziałania znajdziecie Państwo w załączonej prezentacji.

PO IR Działanie 3.2.2 (Marzec 2018)ŚCIĄGNIJ
Czy chcą Państwo otrzymywać nasz newsletter?
Nazwisko i imię*
Firma*
E-mail*
Telefon (n.p. ITA: +39, POL +48…)
Adres
*Pola wymagane
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Core Sp. z o.o. ul. Królewska 16, 00-103 zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne. Zgoda jest dobrowolna. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem jest Core sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 16.