Inwestuj z sukcesem
w Polsce i Europie Wschodniej

Kontakt: +48 22 5863300

19-10-2020: Ustawa o doręczeniach elektronicznych uchwalona przez Sejm-30-09-2020: Deklaracja JPK_V7 – kiedy stosować kody GTU?-16-09-2020: Pracownicze Plany Kapitałowe – system długoterminowego oszczędzania-28-08-2020: Wzmocnienie roli rad nadzorczych spółek kapitałowych-19-08-2020: Nowe przepisy dotyczące Polskiej Strefy Inwestycji i stref ekonomicznych-28-07-2020: Fundusz odbudowy UE uzgodniony przez Radę Europejską-16-07-2020: Wykaz podatników VAT – zmiany od 1 lipca 2020 r.-29-06-2020: Tarcza 4.0 podpisana przez Prezydenta-19-06-2020: Wydłużenie terminu na złożenie nowego Jednolitego Pliku Kontrolnego-01-06-2020: Zastaw rejestrowy jako instrument chroniący przed niewypłacalnością-25-05-2020: Zmiany przewidziane w ramach Tarczy Antykryzsowej 3.0-30-04-2020: Ułatwienia dla przedsiębiorców przewidziane w ramach Tarczy Finansowej-27-04-2020: Najważniejsze zapisy Tarcz Antykryzysowych dla przedsiębiorców-20-03-2020: Polski rząd przedstawił pakiet antykryzysowy-17-03-2020: Obowiązkowe zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych-Nowe regulacje prawne w związku z koronawirusem-Postanowienia rządu w sprawie koronawirusa-Specjalny adres e-mail dla przedsiębiorstw dotkniętych koronawirusem-Nowe terminy zapłaty w transakcjach handlowych-Kolejne korzyści dla przedsiębiorców – Mały ZUS Plus-30-01-2020: Prawo spółek-Zmiana numeru konta do wpłat PIT, CIT, VAT-25-06-2018: Cała Polska będzie jedną wielką strefą ekonomiczną-27-03-2018: Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek PO Inteligentny Rozwój 2018-27-03-2018: Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO Inteligentny Rozwój-Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek (konkurs dedykowany średnim miastom)-Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynekPoddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa PO Inteligentny Rozwój 07.2017-Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek PO Inteligentny Rozwój-Submeasure 1.1.1 Industrial research and development works conducted by enterprises - small R&D projects-09-06-2017: Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa - duże projekty B+R-06-06-2017: Działanie 1.2 RPO Lubelskiego Badania celowe-Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw-Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa-Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek-Dofinansowanie ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020-Ceny transferowe – priorytet Ministerstwa Finansów-Kto jest zobowiązany do przekazywania informacji INTRASTAT?-Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów a VAT-Go to Brand - zapisy otwarte-Nowy harmonogram dla PO Inteligentny Rozwój-Bezzwrotne fundusze UE-Fundusze UE 2017 - harmonogram-Ceny transferowe - istotne zmiany od 1 stycznia 2017 r.-18-01-2017: 15% podatek CIT dla małych przedsiębiorców od 2017 roku-Płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego - nowy limit-Umowy zlecenia od 2017 roku-04-11-2016: Od 2017 r. mali i średni przedsiębiorcy będą musieli co miesiąc przesyłać dane z ewidencji VAT w strukturze JPK. A mikroprzedsię-17-10-2016: Rozszerzenie uprawnień kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy-08-09-2016: Dotacje na inwestycje i projekty B+R-24-05-2016: 10 najciekawszych dotacji z PO IR w 2016 r.-26-04-2016: Dotacje na inwestycje i projekty B+R-26-04-2016: Grants for investments and R&D projects-
Home pracownicze plany kapitałowe – system długoterminowego oszczędzania

Pracownicze Plany Kapitałowe – system długoterminowego oszczędzania

Pracownicze Plany Kapitałowe to stworzony w ubiegłym roku system wspólnego oszczędzania długoterminowego obejmujący pracownika, jego pracodawcę oraz państwo. Dowiedz się więcej o zasadach ich funkcjonowania.

Każda firma lub instytucja zatrudniająca co najmniej jedną osobę zatrudnioną powinna utworzyć Pracownicze Plany Kapitałowe dla swoich pracowników – poza wyjątkami określonymi w ustawie (por. art. 13 ust. 1 oraz art. 133 ust. 1). Jest to dobrowolny i w pełni prywatny system długoterminowego oszczędzania, który ma podnieść bezpieczeństwo finansowe Polaków. Rachunki będą zasilane wpłatami pracownika (potrącenie z wynagrodzenia), dopłatami pracodawcy oraz dopłatami od państwa. Jest to obligatoryjny element pakietu świadczeń dla pracowników.

Ustawę zobowiązane są stosować:

 • firmy zatrudniające co najmniej 250 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.;
 • firmy zatrudniające co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.; termin zawarcia umowy o zarządzanie to 27.10.2020; termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK to 10.11.2020;
 • firmy zatrudniające co najmniej 20 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.; termin zawarcia umowy o zarządzanie to 27.10.2020; termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK to 10.11.2020;
 • dla pozostałych podmiotów: umowa o zarządzanie PPK do 23.04.2021; umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10.05.2021.

Harmonogram wprowadzania Pracowniczych Planów Kapitałowych

W obowiązującym pracodawcę terminie musi on utworzyć PPK dla pracowników. Aby tego dokonać, zawiera:

 • umowę o zarządzanie PPK z instytucją finansową wybraną w porozumieniu z zakładową organizacją związkową;
 • umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych.

Jeżeli w danej firmie nie działa zakładowa organizacja związkowa, to pracodawca wybiera instytucję finansową w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych. Wyłonienie takiej reprezentacji odbywa się na zasadach przyjętych w danym przedsiębiorstwie.

Podmioty zarządzające oferujące PPK można znaleźć na stronie: https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html

Uczestnictwo w systemie PPK jest dobrowolne. Pracownik może w każdym momencie zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK, składając swojemu pracodawcy deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Wpłaty pracodawcy oraz pracownika do PPK wyliczane są procentowo od wynagrodzenia pracownika. Pracodawca jest zobowiązany do finansowania wpłaty podstawowej, ale może zdecydować o finansowaniu również wpłaty dodatkowej, jednak nie wyższej niż 2,5% wynagrodzenia. Państwo z kolei będzie przekazywać ustalone kwoty (po spełnieniu odpowiednich warunków) – niezależne od dochodów pracownika.

Wysokość wpłat finansowanych przez pracodawcę:

 • wpłata podstawowa (obowiązkowa): 1,5% wynagrodzenia;
 • wpłata dodatkowa (dobrowolna): do 2,5% wynagrodzenia.

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych określa następujące obowiązki pracodawcy:

 • wybór instytucji finansowej, w której zostaną utworzone rachunki PPK dla pracowników;
 • podpisanie z wybraną instytucją finansową umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzanie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych,
 • prawidłowe obliczanie wysokości wpłat oraz terminowe przekazywanie ich do wybranej instytucji finansowej;
 • gromadzenie i archiwizacja dokumentacji dotyczącej PPK;
 • przekazywanie pracownikom oraz wybranej instytucji finansowej informacji związanych z utworzonym PPK.

Dzięki systemowi PPK firmy mają wymierny wkład w długoterminowe budowanie prywatnych oszczędności pracowników. Aby obciążenie dla pracodawców było jak najmniejsze, sposób tworzenia PPK został dla nich możliwie uproszczony. Większość obowiązków administracyjnych, w tym dotyczących obsługi uczestników PPK, spocznie na instytucjach finansowych zarządzających PPK.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami.
Telefon: +48 22 58 63 300
Email: info@investmentsgroup.net