Inwestuj z sukcesem
w Polsce i Europie Wschodniej

Kontakt: +48 22 5863300

Home przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe


Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora CORE Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, ul. Królewska 16. Dane beda wykorzystywane w celach marketingowych, zgodnie z Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku tekst jednolity (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz.926, z pózn. zm.). Wiem, ze podanie danych jest dobrowolne oraz, ze mam prawo kontroli przetwarzania danych, prawo dostepu do tresci swoich danych i ich poprawienia.
Czy chcą Państwo otrzymywać nasz newsletter?
Nazwisko i imię*
Firma*
E-mail*
Telefon (n.p. ITA: +39, POL +48…)
Adres
*Pola wymagane
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Core Sp. z o.o. ul. Królewska 16, 00-103 zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne. Zgoda jest dobrowolna. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem jest Core sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 16.