Inwestuj z sukcesem
w Polsce i Europie Wschodniej

Kontakt: +48 22 5863300

Home usługi

Usługi

Core wspiera przedsiębiorstwa w budowaniu i prowadzeniu efektywnych organizacji, w redukowaniu kosztów poprzez poprawę efektywności, w poszukiwaniu możliwości i w wejściu na nowe rynki. Czynimy to oferując szeroką gamę usług, m.in.:
 • Organizacja przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Fundusze strukturalne UE i SSE
 • Poradnictwo/pomoc prawna
 • Księgowość i ewidencja wynagrodzeń
 • Studia wykonalności
 • Zasoby ludzkie
 • Badanie rynku, wyszukiwanie partnerów biznesowych
 • Bankowość inwestycyjna
 • Fuzje i przejęcia
 • Outsourcing IT
 • Zarządzanie przejściowe

News Detail

Czy chcą Państwo otrzymywać nasz newsletter?
Nazwisko i imię*
Firma*
E-mail*
Telefon (n.p. ITA: +39, POL +48…)
Adres
*Pola wymagane
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Core Sp. z o.o. ul. Królewska 16, 00-103 zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne. Zgoda jest dobrowolna. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem jest Core sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 16.