Inwestuj z sukcesem
w Polsce i Europie Wschodniej

Kontakt: +48 22 5863300

28-07-2020: Fundusz odbudowy UE uzgodniony przez Radę Europejską-16-07-2020: Wykaz podatników VAT – zmiany od 1 lipca 2020 r.-29-06-2020: Tarcza 4.0 podpisana przez Prezydenta-19-06-2020: Wydłużenie terminu na złożenie nowego Jednolitego Pliku Kontrolnego-01-06-2020: Zastaw rejestrowy jako instrument chroniący przed niewypłacalnością-25-05-2020: Zmiany przewidziane w ramach Tarczy Antykryzsowej 3.0-30-04-2020: Ułatwienia dla przedsiębiorców przewidziane w ramach Tarczy Finansowej-27-04-2020: Najważniejsze zapisy Tarcz Antykryzysowych dla przedsiębiorców-20-03-2020: Polski rząd przedstawił pakiet antykryzysowy-17-03-2020: Obowiązkowe zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych-Nowe regulacje prawne w związku z koronawirusem-Postanowienia rządu w sprawie koronawirusa-Specjalny adres e-mail dla przedsiębiorstw dotkniętych koronawirusem-Nowe terminy zapłaty w transakcjach handlowych-Kolejne korzyści dla przedsiębiorców – Mały ZUS Plus-30-01-2020: Prawo spółek-Zmiana numeru konta do wpłat PIT, CIT, VAT-25-06-2018: Cała Polska będzie jedną wielką strefą ekonomiczną-27-03-2018: Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek PO Inteligentny Rozwój 2018-27-03-2018: Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO Inteligentny Rozwój-Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek (konkurs dedykowany średnim miastom)-Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek-Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa PO Inteligentny Rozwój 07.2017-Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek PO Inteligentny Rozwój-Submeasure 1.1.1 Industrial research and development works conducted by enterprises - small R&D projects-09-06-2017: Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa - duże projekty B+R-06-06-2017: Działanie 1.2 RPO Lubelskiego Badania celowe-Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw-Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa-Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek-Dofinansowanie ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020-Ceny transferowe – priorytet Ministerstwa Finansów-Kto jest zobowiązany do przekazywania informacji INTRASTAT?-Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów a VAT-Go to Brand - zapisy otwarte-Nowy harmonogram dla PO Inteligentny Rozwój-Bezzwrotne fundusze UE-Fundusze UE 2017 - harmonogram-Ceny transferowe - istotne zmiany od 1 stycznia 2017 r.-18-01-2017: 15% podatek CIT dla małych przedsiębiorców od 2017 roku-Płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego - nowy limit-Umowy zlecenia od 2017 roku-04-11-2016: Od 2017 r. mali i średni przedsiębiorcy będą musieli co miesiąc przesyłać dane z ewidencji VAT w strukturze JPK. A mikroprzedsię-17-10-2016: Rozszerzenie uprawnień kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy-08-09-2016: Dotacje na inwestycje i projekty B+R-24-05-2016: 10 najciekawszych dotacji z PO IR w 2016 r.-26-04-2016: Dotacje na inwestycje i projekty B+R-26-04-2016: Grants for investments and R&D projects-
Home wykaz podatników vat – zmiany od 1 lipca 2020 r.

Wykaz podatników VAT – zmiany od 1 lipca 2020 r.

1 lipca 2020 r. weszła w życie ustawa modyfikująca funkcjonowanie wykazu podatników VAT, tzw. białej listy, która obowiązuje od 1 września 2019 r.

Biała lista podatników VAT – czym jest?

1 września 2019 r. wprowadzony został wykaz informacji o podatnikach VAT prowadzony przez szefa KAS, który ma na celu pomoc firmom w sprawnej weryfikacji kontrahentów. Wykaz zastąpił uprzednio funkcjonujące listy podatników VAT: zarejestrowanych i niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. 

Biała lista umożliwia:

  • sprawdzenie czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT,
  • historię kontrahenta jako podatnika VAT,
  • potwierdzenie numeru rachunku bankowego, na jaki powinna być dokonana płatność.


Jakie zmiany po 1 lipca?

Pod koniec czerwca Prezydent podpisał ustawę zmieniającą zasady funkcjonowania wykazu podatników VAT, która weszła w życie 1 lipca 2020 r.

Ustawa nowelizująca przewiduje m.in.:

  • wydłużenie czasu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu płatności w nieprawidłowy sposób - z 3 na 7 dni od dnia zlecenia przelewu,
  • składanie zawiadomienia na rzecz organu właściwego dla podatnika, który dokonał zapłaty należności w nieprawidłowy sposób,
  • jednorazowe zawiadomienie dla płatności na dany rachunek, nawet w przypadku, gdy po złożeniu takiego zawiadomienia płatności nadal zostałyby dokonywane na błędny rachunek,
  • zwolnienie z weryfikacji płatności wynikających z transakcji wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów, importu (zarówno importu towarów jak i usług) oraz dostaw towarów rozliczanych przez nabywcę.

 

Przy dokonywaniu płatności należy pamiętać o sprawdzeniu czy:

  • kontrahent jest na białej liście podatników VAT. W szczególności dotyczy to firm, z którymi wcześniej nie współpracowałeś. W ten sposób dowiesz się czy twój kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT.
  • numer rachunku bankowego podany na fakturze jest taki sam jak numer rachunku na białej liście podatników VAT. Jeśli rachunek nie jest taki sam, powinieneś to wyjaśnić ze swoim kontrahentem przed dokonaniem płatności.
  • podczas przyjmowania płatności powyżej 15 tys. zł, znajdujące się na białej liście podatników VAT numery rachunków twojej firmy są prawidłowe. Brak lub błędny rachunek naraża na sankcje twoich kontrahentów, którzy będą płacić za towary lub usługi po 31 grudnia 2019 r.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami.
Telefon: +48 22 58 63 300
Email: info@investmentsgroup.net