Inwestuj z sukcesem
w Polsce i Europie Wschodniej

Kontakt: +48 22 5863300

16-09-2020: Pracownicze Plany Kapitałowe – system długoterminowego oszczędzania-28-08-2020: Wzmocnienie roli rad nadzorczych spółek kapitałowych-19-08-2020: Nowe przepisy dotyczące Polskiej Strefy Inwestycji i stref ekonomicznych-28-07-2020: Fundusz odbudowy UE uzgodniony przez Radę Europejską-16-07-2020: Wykaz podatników VAT – zmiany od 1 lipca 2020 r.-29-06-2020: Tarcza 4.0 podpisana przez Prezydenta-19-06-2020: Wydłużenie terminu na złożenie nowego Jednolitego Pliku Kontrolnego-01-06-2020: Zastaw rejestrowy jako instrument chroniący przed niewypłacalnością-25-05-2020: Zmiany przewidziane w ramach Tarczy Antykryzsowej 3.0-30-04-2020: Ułatwienia dla przedsiębiorców przewidziane w ramach Tarczy Finansowej-27-04-2020: Najważniejsze zapisy Tarcz Antykryzysowych dla przedsiębiorców-20-03-2020: Polski rząd przedstawił pakiet antykryzysowy-17-03-2020: Obowiązkowe zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych-Nowe regulacje prawne w związku z koronawirusem-Postanowienia rządu w sprawie koronawirusa-Specjalny adres e-mail dla przedsiębiorstw dotkniętych koronawirusem-Nowe terminy zapłaty w transakcjach handlowych-Kolejne korzyści dla przedsiębiorców – Mały ZUS Plus-30-01-2020: Prawo spółek-Zmiana numeru konta do wpłat PIT, CIT, VAT-25-06-2018: Cała Polska będzie jedną wielką strefą ekonomiczną-27-03-2018: Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek PO Inteligentny Rozwój 2018-27-03-2018: Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO Inteligentny Rozwój-Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek (konkurs dedykowany średnim miastom)-Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek-Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa PO Inteligentny Rozwój 07.2017Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek PO Inteligentny Rozwój-Submeasure 1.1.1 Industrial research and development works conducted by enterprises - small R&D projects-09-06-2017: Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa - duże projekty B+R-06-06-2017: Działanie 1.2 RPO Lubelskiego Badania celowe-Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw-Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa-Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek-Dofinansowanie ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020-Ceny transferowe – priorytet Ministerstwa Finansów-Kto jest zobowiązany do przekazywania informacji INTRASTAT?-Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów a VAT-Go to Brand - zapisy otwarte-Nowy harmonogram dla PO Inteligentny Rozwój-Bezzwrotne fundusze UE-Fundusze UE 2017 - harmonogram-Ceny transferowe - istotne zmiany od 1 stycznia 2017 r.-18-01-2017: 15% podatek CIT dla małych przedsiębiorców od 2017 roku-Płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego - nowy limit-Umowy zlecenia od 2017 roku-04-11-2016: Od 2017 r. mali i średni przedsiębiorcy będą musieli co miesiąc przesyłać dane z ewidencji VAT w strukturze JPK. A mikroprzedsię-17-10-2016: Rozszerzenie uprawnień kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy-08-09-2016: Dotacje na inwestycje i projekty B+R-24-05-2016: 10 najciekawszych dotacji z PO IR w 2016 r.-26-04-2016: Dotacje na inwestycje i projekty B+R-26-04-2016: Grants for investments and R&D projects-
Home wzmocnienie roli rad nadzorczych spółek kapitałowych

Wzmocnienie roli rad nadzorczych spółek kapitałowych

Projekt nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych ma na celu wzmocnienie nadzoru w spółkach kapitałowych. Proponowane zmiany przewidują wprowadzenie doradcy rady nadzorczej oraz wymogu uzyskania zgody rady nadzorczej na zawarcie transakcji o znaczącej wartości.

 Celem projektu ustawy o zmianie ustawy „Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw” jest zwiększenie efektywności nadzoru korporacyjnego realizowanego przez rady nadzorcze spółek kapitałowych, co może się przyczynić do zmniejszenia ryzyk związanych z działalnością gospodarczą tych podmiotów, a także wyeliminowania społecznie dostrzeganych przypadków nadużyć związanych z ich funkcjonowaniem.

 Wzmocnienie roli rad nadzorczych w spółkach kapitałowych ma nastąpić poprzez wprowadzenie następujących zmian:

  • Nałożenie na zarząd obowiązku udzielania z własnej inicjatywy określonych informacji radzie nadzorczej; 
  • Prawo rady nadzorczej do żądania sporządzenia lub przekazania informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień; 
  • Wprowadzenie doradcy rady nadzorczej. Projektowana regulacja zakłada wyposażenie organu nadzorczego każdej spółki kapitałowej w uprawnienie do samodzielnego (tj. z pominięciem zarządu) wyboru konkretnego podmiotu zewnętrznego, posiadającego wiedzę fachową i kwalifikację, celem zbadania określonych zagadnień dotyczących spółki, w tym jej majątku;
  • Wprowadzenie wymogu uzyskania zgody rady nadzorczej na zawarcie transakcji o znaczącej wartości;
  • Obowiązek lojalności, tj. nałożenie na członków organów zarządzających i nadzorczych spółek kapitałowych obowiązek zachowania lojalności względem spółki;
  • Wprowadzenie zasady biznesowej oceny sytuacji. Ma to pozwolić na definitywne przesądzenie o wyłączeniu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną spółce wskutek decyzji organów, które okażą się błędne, o ile były one podejmowane w granicach uzasadnionego ryzyka biznesowego w oparciu o adekwatne do okoliczności informacje;
  • Podejmowanie uchwał i odbywanie posiedzeń za pomocą środków komunikacji elektronicznej w organach zarządczych i nadzorczych. 

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami.
Telefon: +48 22 58 63 300
Email: info@investmentsgroup.net