Inwestuj z sukcesem
w Polsce i Europie Wschodniej

Kontakt: +48 22 5863300

14-09-2021: Bony na cyfryzację – jedna z ostatnich możliwości dla MŚP na otrzymanie dofinansowania inwestycji cyfryzacyjnych z funduszy UE n-27-08-2021: Wypowiedzenie umowy o pracę e-mailem-16-08-2021: Prawne regulacje dotyczące pracy zdalnej-28-07-2021: Brak poboru podatku od umorzonych subwencji PFR-15-07-2021: Interesy zdalnie tylko z zaufanymi firmami-30-06-2021: Tajemnica przedsiębiorstwa i jak ją chronić-18-06-2021: Nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej w Polsce-26-05-2021: Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19 przed wakacjami-12-05-2021: Zmiany podatkowe od 1 maja 2021 r.-27-04-2021: Zrównoważone finansowanie i unijna systematyka dotycząca zrównoważonego rozwoju-16-04-2021: Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030.-31-03-2021: Komisja uruchamia Europejską Radę ds. Innowacji-26-03-2021: Zmiana naszej siedziby-18-03-2021: Przyjęto pierwszy plan strategiczny dla „Horyzont Europa” na lata 2021-2024-24-02-2021: INSTRUMENT SURE – AKTUALIZACJA 2021-11-02-2021: Podział funduszy europejskich 2021-2027-28-01-2021: Od stycznia 2021 r. wyłącznie elektroniczna ewidencja odpadów-18-01-2021: Tarcza Finansowa PFR 2.0 – ruszył proces składania wniosków-22-12-2020: Szczepienia ochronne przeciw grypie bez PIT-08-12-2020: Zgoda KE na ulgi dla przedsiębiorców w spłacie podatków-24-11-2020: Zmiany w obostrzeniach sanitarnych w Polsce-10-11-2020: Antykryzysowe wsparcie dla przedsiębiorców-28-10-2020: Mechanizm podzielonej płatności (MPP) w nowym pliku JPK_VAT-19-10-2020: Ustawa o doręczeniach elektronicznych uchwalona przez Sejm-30-09-2020: Deklaracja JPK_V7 – kiedy stosować kody GTU?-16-09-2020: Pracownicze Plany Kapitałowe – system długoterminowego oszczędzania-28-08-2020: Wzmocnienie roli rad nadzorczych spółek kapitałowych-19-08-2020: Nowe przepisy dotyczące Polskiej Strefy Inwestycji i stref ekonomicznych-28-07-2020: Fundusz odbudowy UE uzgodniony przez Radę Europejską-16-07-2020: Wykaz podatników VAT – zmiany od 1 lipca 2020 r.-29-06-2020: Tarcza 4.0 podpisana przez Prezydenta-19-06-2020: Wydłużenie terminu na złożenie nowego Jednolitego Pliku Kontrolnego-01-06-2020: Zastaw rejestrowy jako instrument chroniący przed niewypłacalnością-25-05-2020: Zmiany przewidziane w ramach Tarczy Antykryzsowej 3.0-30-04-2020: Ułatwienia dla przedsiębiorców przewidziane w ramach Tarczy Finansowej-27-04-2020: Najważniejsze zapisy Tarcz Antykryzysowych dla przedsiębiorców-20-03-2020: Polski rząd przedstawił pakiet antykryzysowy-17-03-2020: Obowiązkowe zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych-Nowe regulacje prawne w związku z koronawirusem-Postanowienia rządu w sprawie koronawirusa-Specjalny adres e-mail dla przedsiębiorstw dotkniętych koronawirusem-Nowe terminy zapłaty w transakcjach handlowych-Kolejne korzyści dla przedsiębiorców – Mały ZUS Plus-30-01-2020: Prawo spółek-Zmiana numeru konta do wpłat PIT, CIT, VAT-25-06-2018: Cała Polska będzie jedną wielką strefą ekonomiczną-27-03-2018: Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek PO Inteligentny Rozwój 2018-27-03-2018: Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO Inteligentny Rozwój-Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek (konkurs dedykowany średnim miastom)-Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek-Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa PO Inteligentny Rozwój 07.2017-Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek PO Inteligentny Rozwój-Submeasure 1.1.1 Industrial research and development works conducted by enterprises - small R&D projects-09-06-2017: Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa - duże projekty B+R-06-06-2017: Działanie 1.2 RPO Lubelskiego Badania celowe-Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw-Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa-Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek-Dofinansowanie ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020-Ceny transferowe – priorytet Ministerstwa Finansów-Kto jest zobowiązany do przekazywania informacji INTRASTAT?-Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów a VAT-Go to Brand - zapisy otwarte-Nowy harmonogram dla PO Inteligentny Rozwój-Bezzwrotne fundusze UE-Fundusze UE 2017 - harmonogram-Ceny transferowe - istotne zmiany od 1 stycznia 2017 r.-18-01-2017: 15% podatek CIT dla małych przedsiębiorców od 2017 roku-Płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego - nowy limit-Umowy zlecenia od 2017 roku-04-11-2016: Od 2017 r. mali i średni przedsiębiorcy będą musieli co miesiąc przesyłać dane z ewidencji VAT w strukturze JPK. A mikroprzedsię-17-10-2016: Rozszerzenie uprawnień kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy-08-09-2016: Dotacje na inwestycje i projekty B+R-24-05-2016: 10 najciekawszych dotacji z PO IR w 2016 r.-26-04-2016: Dotacje na inwestycje i projekty B+R-26-04-2016: Grants for investments and R&D projects-
Home AKTUALNOŚCI grants for investments and r&d projects (september 2016 update)

Więcej

Dotacje na inwestycje <br/> i projekty B+R

Dotacje na inwestycje i projekty B+R

Szanowni Państwo,
Przypominamy Państwu o możliwości uzyskania bezzwrotnego dofinansowania inwestycji i projektów badawczo-rozwojowych ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Wśród dostępnych w tym roku konkursów, do najbardziej interesujących należą:

  • WSPARCIE NA PROJEKTY B+R: Poddziałanie 1.1.1, nabór wniosków: do 30 grudnia
W ramach Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa dostępne jest bezzwrotne wsparcie dla firm (zarówno z sektora MŚP, jak również firm dużych) na badania przemysłowe i prace rozwojowe. Przedmiotem projektu mogą być badania nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, wpisującymi się w jedną z tzw. Krajowych inteligentnych specjalizacji (ich lista znajduje się w załączonej prezentacji). Nabór wniosków w ramach konkursu dla MŚP (budżet konkursu: 750 mln PLN) planowany jest w okresie od 1 września do 30 grudnia b.r. Nabór wniosków dużych firm (budżet: 1 mld PLN) prowadzony jest od 1 czerwca do 30 grudnia 2016 r.

  • WSPARCIE NA PROJEKTY B+R: Poddziałanie 1.1.2, nabór wniosków: do 31 października (konkurs dla dużych firm)
Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej oferuje wsparcie na realizację projektów obejmujących prace rozwojowe, z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej służącej weryfikacji przedmiotu w/w prac w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych. Nabór wniosków (tylko dla dużych firm) prowadzony jest od 6 lipca do 31 października b.r. Budżet konkursu wynosi 500 mln PLN.

  • WSPARCIE NA INWESTYCJE: Poddziałanie 3.2.2, nabór wniosków: do 30 września (konkurs dla MŚP)

W ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne wsparcie otrzymać mogą firmy z sektora MŚP planujące realizację inwestycji polegających na:
- zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług;
- wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie produkcji nowych lub znacząco ulepszonych w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.

Nabór wniosków prowadzony jest od 28 lipca do 30 września b.r. Budżet konkursu wynosi 500 mln PLN.

  • WSPARCIE NA INFRASTRUKTURĘ B+R W FIRMACH, Działanie 2.1, nabór wniosków: do 31 października
W ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw przewidziane jest wsparcie inwestycji w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę do prowadzenia działalności B+R. Efektem realizacji działania ma być powstawanie działów B+R i laboratoriów w przedsiębiorstwach (zarówno z sektora MŚP, jak również dużych) oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych. Nabór wniosków prowadzony jest od 1 września do 31 października b.r. Budżet konkursu wynosi 460 mln PLN.

Poniżej znajdziecie Państwo szczegółowe prezentacje w/w działań. Z chęcią odpowiemy na Państwa wszelkie pytania; nasi doradcy są do Państwa dyspozycji.

PO Inteligentny Rozwój 2014-2020_Poddziałanie 1.1.1 (SIERPIEŃ 2016)ŚCIĄGNIJ
PO Inteligentny Rozwój 2014-2020_Poddziałanie 1.1.2 (SIERPIEŃ 2016)ŚCIĄGNIJ
PO Inteligentny Rozwój 2014-2020_Poddziałanie 3.2.2 (SIERPIEŃ 2016)ŚCIĄGNIJ
PO Inteligentny Rozwój 2014-2020_Poddziałanie 2.1 (SIERPIEŃ 2016)ŚCIĄGNIJ