Inwestuj z sukcesem
w Polsce i Europie Wschodniej

Kontakt: +48 22 5863300

14-09-2021: Bony na cyfryzację – jedna z ostatnich możliwości dla MŚP na otrzymanie dofinansowania inwestycji cyfryzacyjnych z funduszy UE n-27-08-2021: Wypowiedzenie umowy o pracę e-mailem-16-08-2021: Prawne regulacje dotyczące pracy zdalnej-28-07-2021: Brak poboru podatku od umorzonych subwencji PFR-15-07-2021: Interesy zdalnie tylko z zaufanymi firmami-30-06-2021: Tajemnica przedsiębiorstwa i jak ją chronić-18-06-2021: Nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej w Polsce-26-05-2021: Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19 przed wakacjami-12-05-2021: Zmiany podatkowe od 1 maja 2021 r.-27-04-2021: Zrównoważone finansowanie i unijna systematyka dotycząca zrównoważonego rozwoju-16-04-2021: Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030.-31-03-2021: Komisja uruchamia Europejską Radę ds. Innowacji-26-03-2021: Zmiana naszej siedziby-18-03-2021: Przyjęto pierwszy plan strategiczny dla „Horyzont Europa” na lata 2021-2024-24-02-2021: INSTRUMENT SURE – AKTUALIZACJA 2021-11-02-2021: Podział funduszy europejskich 2021-2027-28-01-2021: Od stycznia 2021 r. wyłącznie elektroniczna ewidencja odpadów-18-01-2021: Tarcza Finansowa PFR 2.0 – ruszył proces składania wniosków-22-12-2020: Szczepienia ochronne przeciw grypie bez PIT-08-12-2020: Zgoda KE na ulgi dla przedsiębiorców w spłacie podatków-24-11-2020: Zmiany w obostrzeniach sanitarnych w Polsce-10-11-2020: Antykryzysowe wsparcie dla przedsiębiorców-28-10-2020: Mechanizm podzielonej płatności (MPP) w nowym pliku JPK_VAT-19-10-2020: Ustawa o doręczeniach elektronicznych uchwalona przez Sejm-30-09-2020: Deklaracja JPK_V7 – kiedy stosować kody GTU?-16-09-2020: Pracownicze Plany Kapitałowe – system długoterminowego oszczędzania-28-08-2020: Wzmocnienie roli rad nadzorczych spółek kapitałowych-19-08-2020: Nowe przepisy dotyczące Polskiej Strefy Inwestycji i stref ekonomicznych-28-07-2020: Fundusz odbudowy UE uzgodniony przez Radę Europejską-16-07-2020: Wykaz podatników VAT – zmiany od 1 lipca 2020 r.-29-06-2020: Tarcza 4.0 podpisana przez Prezydenta-19-06-2020: Wydłużenie terminu na złożenie nowego Jednolitego Pliku Kontrolnego-01-06-2020: Zastaw rejestrowy jako instrument chroniący przed niewypłacalnością-25-05-2020: Zmiany przewidziane w ramach Tarczy Antykryzsowej 3.0-30-04-2020: Ułatwienia dla przedsiębiorców przewidziane w ramach Tarczy Finansowej-27-04-2020: Najważniejsze zapisy Tarcz Antykryzysowych dla przedsiębiorców-20-03-2020: Polski rząd przedstawił pakiet antykryzysowy-17-03-2020: Obowiązkowe zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych-Nowe regulacje prawne w związku z koronawirusem-Postanowienia rządu w sprawie koronawirusa-Specjalny adres e-mail dla przedsiębiorstw dotkniętych koronawirusem-Nowe terminy zapłaty w transakcjach handlowych-Kolejne korzyści dla przedsiębiorców – Mały ZUS Plus-30-01-2020: Prawo spółek-Zmiana numeru konta do wpłat PIT, CIT, VAT-25-06-2018: Cała Polska będzie jedną wielką strefą ekonomiczną-27-03-2018: Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek PO Inteligentny Rozwój 2018-27-03-2018: Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO Inteligentny Rozwój-Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek (konkurs dedykowany średnim miastom)-Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek-Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa PO Inteligentny Rozwój 07.2017-Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek PO Inteligentny Rozwój-Submeasure 1.1.1 Industrial research and development works conducted by enterprises - small R&D projects-09-06-2017: Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa - duże projekty B+R-06-06-2017: Działanie 1.2 RPO Lubelskiego Badania celowe-Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw-Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa-Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek-Dofinansowanie ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020-Ceny transferowe – priorytet Ministerstwa Finansów-Kto jest zobowiązany do przekazywania informacji INTRASTAT?-Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów a VAT-Go to Brand - zapisy otwarte-Nowy harmonogram dla PO Inteligentny Rozwój-Bezzwrotne fundusze UE-Fundusze UE 2017 - harmonogram-Ceny transferowe - istotne zmiany od 1 stycznia 2017 r.-18-01-2017: 15% podatek CIT dla małych przedsiębiorców od 2017 roku-Płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego - nowy limit-Umowy zlecenia od 2017 roku-04-11-2016: Od 2017 r. mali i średni przedsiębiorcy będą musieli co miesiąc przesyłać dane z ewidencji VAT w strukturze JPK. A mikroprzedsię-17-10-2016: Rozszerzenie uprawnień kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy-08-09-2016: Dotacje na inwestycje i projekty B+R-24-05-2016: 10 najciekawszych dotacji z PO IR w 2016 r.-26-04-2016: Dotacje na inwestycje i projekty B+R-26-04-2016: Grants for investments and R&D projects-
Home AKTUALNOŚCI komisja uruchamia europejską radę ds. innowacji

Komisja uruchamia Europejską Radę ds. Innowacji

Komisja Europejska uruchomiła Europejską Radę ds. Innowacji, której budżet na lata 2021–2027 wynosi ponad 10 mld euro. Środki te zostaną przeznaczone na opracowywanie i rozwijanie przełomowych innowacji.

18 marca 2021 r. Komisja Europejska zainicjowała działanie Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC), której celem jest wspieranie rozwoju innowacji, i której budżet na lata 2021–2027 wynosi ponad 10 mld euro w cenach bieżących. Nowa Europejska Rada ds. Innowacji jest nową inicjatywą w ramach programu „Horyzont Europa”. EIC łączy badania nad powstającymi technologiami z akceleratorem dla start-upów i specjalnym funduszem kapitałowym – funduszem Europejskiej Rady ds. Innowacji – w celu zwiększenia skali działalności innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Na fundusz EIC zostanie przeznaczone około 3 mld euro z budżetu EIC.

Najważniejsze nowości w ramach Europejskiej Rady ds. Innowacji

  • „Akcelerator” EIC wspiera MŚP, w szczególności przedsiębiorstwa typu start-up i przedsiębiorstwa typu spin-out, w opracowywaniu i zwiększaniu skali przełomowych innowacji;
  • Zespół kierowników programów EIC będzie odpowiedzialny za opracowywanie wizji przełomowych rozwiązań technologicznych i innowacyjnych (takich jak terapia komórkowa i genowa, zielony wodór oraz narzędzia leczenia chorób mózgu), zarządzanie portfelami projektów EIC i łączenie zainteresowanych stron w celu urzeczywistnienia tych wizji;
  • Nowy system finansowania w ramach instrumentu „Transformacja” EIC pomoże przekształcać wyniki badań (z instrumentu „Pionier” EIC i Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych) w innowacje (przedsiębiorstwa typu spin-out, partnerstwa handlowe itp.);
  • Wprowadzono nowe środki w celu wsparcia innowatorek, w tym program przywództwa kobiet. We współpracy z Europejską Siecią Przedsiębiorczości wspierane będą utalentowane innowatorki, a także wszystkie innowacyjne MŚP z mniej znanych regionów, co pomoże przezwyciężyć przepaść innowacyjną.

Możliwości finansowania w 2021 r.

Możliwości finansowania zapowiedziane dziś w pierwszym programie prac Europejskiej Rady ds. Innowacji obejmują:

  • Finansowanie w ramach instrumentu „Akcelerator” EIC, o wartości 1 mld euro, dla przedsiębiorstw typu start-up i MŚP. Środki te mają być przeznaczone na rozwijanie i zwiększanie skali innowacji o dużym wpływie, które mają potencjał, by tworzyć nowe rynki lub zakłócać istniejące. Instrument ten zapewnia wyjątkowe finansowanie mieszane, które łączy kapitał własny o wartości od 0,5 mln euro do 15 mln euro za pośrednictwem funduszu EIC z dotacjami w wysokości do 2,5 mln euro;
  • Finansowanie w ramach instrumentu  Instrument „Pionier” EIC dla multidyscyplinarnych zespołów badawczych, o wartości 300 mln euro, aby prowadzić wizjonerskie badania, które mogą prowadzić do przełomowych rozwiązań technologicznych. Zespoły badawcze mogą ubiegać się o dotacje w wysokości do 4 mln euro;
  • Finansowanie w ramach instrumentu „Transformacja” EIC w celu przekształcania wyników badań w możliwości innowacji, o wartości 100 mln euro. Pierwsze zaproszenie do składania wniosków w ramach „Transformacji” EIC skoncentruje się na wynikach projektów pilotażowych „Pionier” EIC oraz projektów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych dotyczących weryfikacji poprawności projektu, aby dopracowywać technologie i tworzyć uzasadnienie biznesowe dla konkretnych zastosowań. 

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami.
Telefon: +48 22 58 63 300
Email: info@investmentsgroup.net